Thứ Sáu, 14 tháng 8, 2015

Quỹ đất đấu giá các quận trước giờ G Trung tâm quỹ đất tại Hà Nội các quận hợp nhất

Quỹ đất đấu giá các quận trước giờ G Trung tâm quỹ đất tại Hà Nội các quận hợp nhất

Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội, trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm phát triển quỹ đất hiện có trên địa bàn thành phố.Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội sẽ có 24 chi nhánh hoạt động theo khu vực tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội có trụ sở chính đặt tại tầng 1, nhà N2D, khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 1/9/2015./.


Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có các chi nhánh, có tư cách pháp nhân và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định hiện hành của pháp luật.

Việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất mới trên cơ sở tổ chức lại các trung tâm phát triển quỹ đất hiện có, nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong quản lý đất đai và công tác giải phóng mặt bằng.

Trung tâm Phát triển quỹ đất có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất và các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai.

Với việc hợp nhất này thì các quỹ đất sẽ được thu về một mối, các quỹ đất chuẩn bị được xử lý trước ngày 1/9/2015 sẽ vẫn được các trung tâm quỹ đất của các quận thực hiện.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét